Covid-19 – Click here for the South African Covid-19 Resource Portal.

Covid-19 – Click here for the South African Covid-19 Resource Portal.

Eredienstye

Sondag-oggende: 09:00 | Kinderkerk Erediens: 09:00 | Jeugkerk Erediens: 17:15 | Jeug Sosiale-byeenkoms: 16:30 | Sondag-aande: 17:15

SIEN ASB ONS NUUSBRIEF VIR KRUIN SE AKSIEPLAN GEDURENDE DIE COVID-19 TYDPERK, GAAN KYK GERUS DIE EREDIENSTE OP ONS YOUTUBE KANAAL 

Kliek hier vir preek-opnames.

Kruin Noodverligting (Bankbesonderhede)

Naam van bank: Absa-bank
Tipe rekening: Tjekrekening
Naam van Rekeninghouer: NG Kempton-Kruin
Rekeningnommer: 260 580 965
Takkode: 630542

Kruin Noodverligting (Bankbesonderhede)

Naam van bank: Absa-bank
Tipe rekening: Tjekrekening
Naam van Rekeninghouer: NG Kempton-Kruin
Rekeningnommer: 260 580 965
Takkode: 630542

Gedagte vir die week

Die afgelope twee weke is ons as Gemeenteleiers en ook by die preekreeks wat Danie aanbied besig om met Romeine 12 te werk. Daar is soveel waarhede in hierdie teks opgesluit vir die lewe as Christen en ook vir die manier waarop ons as geloofsgemeenskap ons roeping as liggaam van Christus behoort uit te leef.

Die gedagte wat hierdie week vir my sterk op die hart lê is vers 1: “En nou doen ek ‘n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen.”

Die oproep van Paulus hier is so sterk – dat ons onsself moet oorgee aan God. Voordat ons kan begin om enige groei of verandering in ons lewe te probeer bewerk, moet ons eers begin om met ons hele wese – hart, siel, verstand – totaal tot God te nader en oor te gee aan Hom. Dan is ons op die beste plek, veilige in die hande van die Pottebakker, waar ons kan lewe as volgelinge van Jesus en ligdraers in die wêreld. God maak ons heilig; Hy werk in ons lewens; Hy skaaf en skuur en vorm ons waar dit nodig is. As ons dit op ons eie gaan probeer doen, gaan ons dalk vinniger moed op gee. Maar as ons onsself oorgee en heel te mal van God afhanklik word, dan gee Hy vir ons die krag en moed en uithouvermoë om te verander en te word wie Hy vir ons in gedagte het.

Retief Burger sing hierdie woorde in sy lied, Hier is Ek:
En soveel keer het ek geval
En my skouers deurgeskaaf
Want ek bly nog glo
Die las moet ek self dra
Maar tog is dit weer U wat na my
Toe aangehardloop toe kom
En U arms van vergiffenis om my vou

Hier is ek, gebroke
Hier is ek, verlore in myself
Hier is ek, by U voete Heer
Want hier is lewe en genade
Vir my

Ek nooi julle uit, nader tot God, gee oor aan God, gaan sit met al jou foute en swaarkry by God. Sy arms is oop!

Vriendelike Groete,
Michelle