Eredienstye

Sondag-oggende: 09:00 | Kinderkerk Erediens: 09:00 | Jeugkerk Erediens: 17:15 | Jeug Sosiale-byeenkoms: 16:30 | Sondag-aande: 17:15

Kliek hier vir preek-opnames.

Gedagte vir die week

y boek oor die psalms vertel James Limburg, ‘n Ou-Testamentiese Professor, van die keer toe hy en sy seun gaan fietsry het. Hulle het gery op die fietspaadjie rondom
hulle dorp. Net van die paadjie af was daar ‘n groot stormwatertonnel wat onderdeur die groot nasionale deurpad geloop het. Hulle het besluit om dit te
verken. Hulle het hulle fietse geparkeer én begin om deur die tonnel te loop. Dit was wyd genoeg dat hulle langs mekaar kon loop, maar nie hoog genoeg dat James regop
kon loop nie.
Hulle het vir ‘n tyd lank geloop toe die tonnel ‘n skerp draai gemaak het en dit pikdonker geword het. ‘n Hand het skielik James s’n vasgehou. Nie een van hulle het
‘n woord gesê nie, maar hulle het so aangehou, hand in hand, totdat hulle nog ‘n skerp draai gemaak het en skielik weer die lig kon sien. Toe het die hand James s’n
gelos. Limburg vergelyk hierdie ervaring met psalm 23:
“Hierdie is ‘n Psalm vir daardie tye wanneer die pad van ons lewe ‘n skerp draai maak
wat deur donkerte gaan. Daar is geen voorstel dat ons die donker vallei kan vermy deur ‘n ompad te neem nie. Dié pad moet geloop word. Maar daar is ‘n belofte dat
ons nie hierdie donker vallei alleen hoef aan te durf nie. Soos ‘n goeie herder wat na
sy skape kyk, soos ‘n liefdevolle ouer wat die hand van ‘n kind vashou, belowe die here om met ons te wees op daardie pad deur die donkerte.”
Met die reeks waarmee ons nou in die gemeente besig is, kom ons hou aan dink aan hoe ons vrese in vetroue verander omdat God se liefdevolle hand ons hand nooit sal
los nie.
Vriendelike Groete,
Michelle