Eredienstye

Sondag-oggende: 09:00 | Kinderkerk Erediens: 09:00 | Jeugkerk Erediens: 17:15 | Jeug Sosiale-byeenkoms: 16:30 | Sondag-aande: 17:15

Kliek hier vir preek-opnames.

Gedagte vir die week

 

kan werk, dit kan dalk ons lewe ‘n bietjie makliker maak. Oor “eerste dinge
eerste” kan en moet ons as Christene dalk ‘n bietjie meer dink.
Die hoof van die kerk het dit egter duidelik vir ons uitgespel. ” ‘Jy moet die Here
jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel’ en met jou hele verstand.
Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan,
is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’ In hierdie twee gebooie is die hele
wet en die profete saamgevat.”
‘Imagine’ ‘n wêreld waar Christene hierdie opdrag van Jesus Christus daadwerklik leef.
Mag ons dit doen.

Groete Neels