Covid-19 – Click here for the South African Covid-19 Resource Portal.

Covid-19 – Click here for the South African Covid-19 Resource Portal.

Eredienstye

Sondag-oggende: 09:00 | Kinderkerk Erediens: 09:00 | Jeugkerk Erediens: 18:00 | Jeug Sosiale-byeenkoms: 16:30 | Sondag-aande: 17:15

SIEN ASB ONS NUUSBRIEF VIR KRUIN SE AKSIEPLAN GEDURENDE DIE COVID-19 TYDPERK, GAAN KYK GERUS DIE EREDIENSTE OP ONS YOUTUBE KANAAL 

Kliek hier vir preek-opnames.

Kruin Noodverligting (Bankbesonderhede)

Naam van bank: Absa-bank
Tipe rekening: Tjekrekening
Naam van Rekeninghouer: NG Kempton-Kruin
Rekeningnommer: 260 580 965
Takkode: 630542

Kruin Noodverligting (Bankbesonderhede)

Naam van bank: Absa-bank
Tipe rekening: Tjekrekening
Naam van Rekeninghouer: NG Kempton-Kruin
Rekeningnommer: 260 580 965
Takkode: 630542

Gedagte vir die week

Dit is my voorreg om vir die laaste keer ‘n paar woorde op hierdie forum met jou te deel. Kruin was die afgelope 11½ jaar vir ons huis ‘n wonderlike geestelike tuiste. Ek het groot waardering vir God se kinders wat Hy laat saamkom in
Kruin. Dankie, vir die ondersteuning wat ek as ‘n dienaar in God se gemeente van julle
ontvang het. Dankie, dat dit vir my moontlik was om na my gesin om te sien terwyl ek die Woord van God in Kruin bedien het. Dankie, my vriende in Kruin –
ek sal julle altyd in my hart met my saamdra.
Ek wil graag die Gemeenteraad herinner daaraan dat julle die verantwoordelikheid het om na God se gemeente om te sien. Onthou altyd dat
julle na God se gemeente omsien en nie ‘n besigheid bedryf nie. Dankie, vir die wonderlike wyse waarop julle my die afgelope maande geakkommodeer het
toe ons reëlings nog onduidelik was. Dankie, Here, vir elke salaris wat ek ontvang het sodat ek goed kon lewe en vir my gesin sorg. Ons het die Here se roeping ontvang om te gaan dien in Sy gemeente in die Presbiteriaanse Kerk van Durham, in Ontario, Kanada. Ons sien baie uit daarna
om weer elke gemeentelid persoonlik te ken in die kleiner omgewing. Bid asb vir ons – dit is ‘n groot skuif vir ons huis. Hou aan om God te dien in hierdie gemeente. Dit is ‘n kosbare ruimte wat God
vir jou gee waarbinne jy Hom met oorgawe kan dien. Jy sal beter lewe as jy dit doen! Mag jou huis die vreugde beleef om Jesus te volg!

Ek is lief vir julle! In Jesus
Schalk