Covid-19 – Click here for the South African Covid-19 Resource Portal.

Covid-19 – Click here for the South African Covid-19 Resource Portal.

Eredienstye

Sondag-oggende: 09:00 | Kinderkerk Erediens: 09:00 | Jeugkerk Erediens: 17:15 | Jeug Sosiale-byeenkoms: 16:30 | Sondag-aande: 17:15

SIEN ASB ONS NUUSBRIEF VIR KRUIN SE AKSIEPLAN GEDURENDE DIE COVID-19 TYDPERK, GAAN KYK GERUS DIE EREDIENSTE OP ONS YOUTUBE KANAAL 

Kliek hier vir preek-opnames.

Kruin Noodverligting (Bankbesonderhede)

Naam van bank: Absa-bank
Tipe rekening: Tjekrekening
Naam van Rekeninghouer: NG Kempton-Kruin
Rekeningnommer: 260 580 965
Takkode: 630542

Kruin Noodverligting (Bankbesonderhede)

Naam van bank: Absa-bank
Tipe rekening: Tjekrekening
Naam van Rekeninghouer: NG Kempton-Kruin
Rekeningnommer: 260 580 965
Takkode: 630542

Gedagte vir die week

In sy boek “The Happiness Trap” van Dr. Russ Harris, skryf hy dat daar vier mites oor geluk is.  Ek glo dit kan ons nogal baie help om nie met die verkeerde verwagtinge te dink oor ons eie lewensgeluk nie.  Hier is die vier mites:

Mite #1:  “Happiness is the natural state for all human beings.”  Ek wil glo dat geluk ons default moet wees en dat alles wat daarvan afwyk eintlik abnormaal is.  Harris wys vir my ware lewensgeluk eintlik baie skaarser is as wat ek wil dink en nie natuurlike toestand van menslike bestaan is nie. 

Mite #2:  “If you’re not happy, you’re defective.”  Ek wil dit hê dat alle swaarkry, siekte en probleme uitsonderings is op die normale toestand van gelukkig wees.  My manier van dink oor die lewe sien om nie gelukkig te wees nie, as ‘n fout wat ek ten alle koste moet regstel – inplaas daarvan om te aanvaar dat moeiliker dinge in die lewe deel is van die normale verloop van die lewe.

Mite #3:  “To create a better life, we must get rid of negative feelings.”  Ek wil net alle negatiewe gevoelens in my hart vermy, want ek is doodbang dat negatiwiteit my gaan beroof van ‘n beter lewe.  Negatiewe dinge en emosies is deel van die lewe en dit is ‘n groot fout om in ontkenning daaroor te lewe.  Ek moet veel eerder leer om die negatiewe te “face” en dit te hanteer.

Mite #4:  “You should be able to control what you think and feel.”  ‘n Mens het baie minder beheer oor wat jy dink en voel as wat ons graag wil erken.  Ek sal voel ek verloor beheer as daar onverwagse gedagtes en gevoelens by my opkom.  Ek kan my gedagtes en gevoelens baie beter hanteer as ek dit aanvaar as ‘n werklikheid en nie ten alle koste probeer om dit weg te bestuur nie.

Ek hoop hierdie vier mites help jou om gesonder oor geluk te dink.

Vrede

Schalk