Covid-19 – Click here for the South African Covid-19 Resource Portal.

Covid-19 – Click here for the South African Covid-19 Resource Portal.

Eredienstye

Sondag-oggende: 09:00 | Kinderkerk Erediens: 09:00 | Jeugkerk Erediens: 17:15 | Jeug Sosiale-byeenkoms: 16:30 | Sondag-aande: 17:15

SIEN ASB ONS NUUSBRIEF VIR KRUIN SE AKSIEPLAN GEDURENDE DIE COVID-19 TYDPERK, GAAN KYK GERUS DIE EREDIENSTE OP ONS YOUTUBE KANAAL 

Kliek hier vir preek-opnames.

Kruin Noodverligting (Bankbesonderhede)

Naam van bank: Absa-bank
Tipe rekening: Tjekrekening
Naam van Rekeninghouer: NG Kempton-Kruin
Rekeningnommer: 260 580 965
Takkode: 630542

Kruin Noodverligting (Bankbesonderhede)

Naam van bank: Absa-bank
Tipe rekening: Tjekrekening
Naam van Rekeninghouer: NG Kempton-Kruin
Rekeningnommer: 260 580 965
Takkode: 630542

Gedagte vir die week

Ek deel graag met jou hier die aanhaling van een van my gunsteling skrywers, Eugene Peterson:

“My feelings are important for many things. They are essential and valuable. They keep met aware of much that is true and real. But they tell me next to nothing about God and my relation to God. My security comes from who God is, not from how I feel. Discipleship is a decision to live by what I know about God, not by what I feel about Him or my neighbors.”

Here, help my om in hierdie deurmekaar tyd nie staat te maak op my gevoelens nie, maar op dit wat ek van U weet. Dankie, dat my sekuriteit en veiligheid van U af kom.

Schalk