Selfhelp Boekwinkel

Besoek gerus ons selfhelp boekwinkel in die Kruis-Tuin. Ons het `n groot verskeidenheid storieboeke. Die koste van `n storieboek beloop tussen R2 en R20. Die boekwinkel is elke dag gedurende die week oop vanaf 07:30 tot 16:00 en op Sondae voor en na eredienste. Kliek...

Handevat

Handevat is ‘n Elektroniese Nuusbrief waar ouers, kinders en die gemeente handevat in hulle verhouding met God, mekaar en die wêreld. Kliek hier om die nuutste weergawe van Handevat te...

Bybelskool 2018

Prof Stephan Joubert bied die bybelskool aan: Saam met Jesus oppad 18 Januarie 19:00 – 20:30 Blousaal Die Evangelie van Markus as ons leefgids BIO: STEPHAN JOUBERT My grootste vreugde is om die Here lief te hê en om mense in en rondom die kerk op vars...