Doop 

Doopvorm

Doop Datums vir 2019 is soos volg

26 Mei 2019

30 Junie 2019

28 Julie 2019

25 Augustus 2019

29 September 2019

27 Oktober 2019

24 November 2019

29 Desember 2019