Doop 

Doopvorm

By Kruin doop ons gewoonlik elke laaste Sondag van die maand.  Om te reël vir ‘n doop kan die doopvorm afgelaai en ingevul word en gestuur word aan Isél by ontvangs@kruin-kerk.co.za.  (Vir die Covid-19 grendeltydperk word die doop nie as ‘n spoedeisende saak beskou nie en sal ons weer die ritme van die doop hervat sodra samekomste in ‘n kerkgebou weer toegelaat word)