Preke

Eredienstye

09:00 – 10:00

Spesiale eredienste

Doop

Die Doop vind plaas op die laaste Sondag van elke maand. U het `n keuse om by enige van die twee eredienste te doop. Meld asb. drie weke voor die beplande doopdatum by die Kerkkantoor aan.

Voltooi en handig asb. die nodige aansoek om doop vorm by die Kerkkantoor in of op ons web, sodat die kantoor alle dokumentasie betyds in gereedheid kan bring.

Wanneer alle administrasie afgehandel is, sal u gekontak word vir ’n afspraak vir ’n doopgesprek met die leraar wat die doop sal bedien. Hierdie gesprek vind plaas in die week voor die doopsondag.

LW: moet asb. nie reëlings tref met familie of vir ’n funksie voordat die doopdatum bevestig is nie – die gemeente behou haarself die reg voor om die doopdatum te bepaal nadat alle formaliteite afgehandel is.

Kliek hier om die aansoekvorm vir die doop af te laai.

Huwelik

Lui die huweliksklokkies vir jou of iemand in jou gesin? Kontak die leraar van jou keuse, verkieslik drie maande voor die huweliksdatum, om ‘n afspraak te reël. Die leraar sal self met die paartjie reëlings tref ten opsigte van huweliksvoorbereiding en die huweliksbevestiging.

Klier hier om die Ooreenkoms om Huweliksbevestiging af te laai.  Indien jy enige van die gemeentelokale, kombuis of ander fasiliteite wil gebruik, moet jy die Kerkkantoor kontak of kliek hier en voltooi die besprekingsvorm.

Stuur dan die voltooide vorm terug na ontvangs@kruin-kerk.co.za. Ons Musiekkoördineerder, Hester van der Westhuizen, kan gekontak word by die kerkkantoor indien sy benodig word by die huweliksbevestiging.

Begrafnis

Familie kan die leraar van hul keuse direk kontak om ‘n afspraak met hom te reël. U moet ook die Kerkkantoor kontak om te bevestig dat die kerkgebou beskikbaar is vir die begrafnisdiens en om die nodige reëlings uit te klaar. Die leraar sal ook raad gee oor die nodige reëlings wat getref moet word.