Gasvryheidspan

 

Gasvryheid is ‘n kern-waarde by Kruin-kerk.  Daarom het ons aktiewe Gasvryheidspanne wat by die eredienste diens doen.  Hulle take sluit die volgende in:

  • Gebed op Liturgiese ruimte
  • Groet by deure – bladjies uitdeel 
  • Deel besoeker-pakkies uit aan die wat hande opsteek (tydens diens)
  • Neem kollekte op (tydens diens)
  • Ontmoet Nuwe intrekkers in Kuierkamer (na die diens)
  • Berei Nagmaal voor en deel die tekens uit.

Indien jy belangstel om deel te word van hierdie span, kontak:

Schalk Basson vir Oggenddiens-span (0827756269) of Michelle van Tonder (0836498301) vir Aanddiens-span.