MAANDAG 2019-11-11
PSALMS 126:5 – Wie met trane saai, sal die oes met gejuig inbring.
DINSDAG 2019-11-12
PSALMS 46:10 – die oorloë oor die hele aarde laat Hy ophou, pyle en boë verbreek Hy, spiese slaan Hy stukkend, oorlogswaens verbrand Hy met vuur.
WOENSDAG 2019-11-13
LUKAS 19:38 – Hulle het gesing: “Loof die Koning, Hy wat in die Naam van die Here kom! Vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel!”
DONDERDAG 2019-11-14
JOHANNES 6:35 – Maar Jesus sê vir hulle: “Ek is die brood wat lewe gee. Wie na My toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in My glo, sal nooit weer dors kry nie.”
VRYDAG 2019-11-15
FILIPPENSE 2:8 – het Hy Homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis.
SATERDAG 2019-11-16
JOHANNES 13:34 – Ek gee julle ‘n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê.
SONDAG 2019-11-17
LUKAS 22:19 – Toe neem Hy brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde: “Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis.”