MAANDAG 2020-01-20

ROMEINE 6:23 – Die loon wat die sonde gee, is die dood; die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here.

DINSDAG 2020-01-21

ROMEINE 12:12 – Verbly julle in die hoop; staan vas in verdrukking; volhard in gebed.

WOENSDAG 2020-01-22

ROMEINE 10:9 – As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word.

DONDERDAG 2020-01-23

GALASIËRS 2:20 – en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê.

VRYDAG 2020-01-24

1 PETRUS 4:10 – As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God moet elkeen, namate hy ‘n genadegawe ontvang het, die ander dien.

SATERDAG 2020-01-25

2 KORINTIËRS 7:10 – want droefheid volgens die wil van God bring bekering wat tot redding lei, en daaroor was niemand nog ooit jammer nie. Daarteenoor bring droefheid uit wêreldse oorwegings die dood.

SONDAG 2020-01-26

ROMEINE 1:20 – Van die skepping van die wêreld af kan ‘n mens uit die werke van God duidelik aflei dat sy krag ewigdurend is en dat Hy waarlik God is, hoewel dit dinge is wat ‘n mens nie met die oog kan sien nie. Vir hierdie mense is daar dus geen verontskuldiging nie