Wie is ons?

Kempton-Kruin is `n hartlike gemeente geleë in Kempton Park en bestaan uit sowat 5000 lidmate. Die gemeente bestaan sedert 1975 en het 4 leraars en personeel van 13 mense. Ons Gemeenteraad bestaan uit 29 mense en is verteenwoordigend van al 7 ons bedieninge.

Ons is ʼn familie-gemeente met ʼn besonder warm, vriendelike atmosfeer waar mense baie welkom en gou tuis voel, en opregte omgee ervaar. Soos ʼn mens in ʼn familie kan verwag, word ons styl beskryf as informeel en gemaklik. Die gemeente is onopgesmuk, sonder fieterjasies en niks aansitterig nie. Dit is maklik vir enige vreemdeling om by ons in te stap en tuis te voel.

In ʼn toenemend onpersoonlike omgewing waar mense al minder kontak met bure en ander mense in die omgewing het, vorm ons ʼn warm, verwelkomende tuiste vir mense. Ons gemeentelede is lief vir mekaar, kuier lekker saam by die kerk sodat daar van Sondae se “buzz” gepraat word, en vorm sodoende ʼn hegte eenheid.

Iemand het by geleentheid ʼn treffende beeld gebruik wanneer hy verwys na hoe Kempton-Kruin se gemeenskap ʼn mens in moeilike tye dra en ʼn “kombers om jou vou.”