Musiekbediening

 Die eredienste is eietyds met `n gemaklike styl en eietydse musiek.

Philip Moolman en span Oggenddiens
Wilhelm Davel en span – Aanddiens