Heelbediening

Hierdie bediening bied ‘n opbouende program vir volwassenes en kinders wat deur egskeiding geraak is. 

Navrae:

Myburgh Bester
(s) 082 494 4189

Alta Engelbrecht
(s) 082 856 9108