Kinder- en Gesinsbediening

By Kruin Kinderbediening word daar moeite gedoen om elke kind binne sy/haar ontwikkelingsfase geestelik toe te rus.  

Ons doel is om ouers se hande met hul kinders se geloofsvorming te versterk

Daarom is daar sewe bedieningspunte:

Babas (6-24 maande); Peuters (2-3jaar); Kleuters (4-6jaar); Juniors (Gr1-3); Seniors (Gr4-6); Super 7’s (Graad 7’s);

Kinders met Spesiale Behoefte

Ons visie is:  “Jesus Kinders

Hierdie visie vertel van ons verbintenis aan Jesus en dat ons by die Kinderbediening kinders wil toerus om:

 • te glo dat hulle Jesus se kinders is waarlik as dissipels van Jesus te lewe
 • Jesus te aanbid as ons Verlosser en enigste Here
 • dit te geniet om ‘n kind van Jesus te wees
 • te weet dat Jesus se kinders saam deel van God se familie is
 • meer en meer lief vir Jesus te wees
 • soos Jesus ‘n hart te hê vir die nood van die wêreld

BEDIENINGSPUNTE

Aangesien ons met kinders werk, is dit vir ons belangrik om die huis te begin bou by die fondasie en nie by die dak nie. Wanneer ons die Woord bedien, neem ons die kind se spesifieke ouderdom en ontwikkelingsfase in ag. Ons bedien kinders by die volgende bedieningspunte: 

Besige Bytjies - Babas 6-24 maande

By die Bababediening word babas (6 maande tot 2 jaar)sensories gestimuleer terwyl hulle blootgestel word aan eenvoudige begrippe soos byvoorbeeld dat God vir my lief is.

Dapper Muise - Peuters 2-3 jaar

Bediening van die 2-3jarige kind. Die kern van die Peuterbediening, is om Jesus deur middel van eenvoudige boodskappe, Bybelverhale en sintuiglike bewuswording te leer ken.

Kaalvoet Kleuters - Kleuters 4-6 jaar

Bediening van die 4-6 jarige kind. Kleuters word blootgestel aan Bybelse waarhede, Bybelverhale en Bybelverse.  Deur middel van ’n kreatiewe kleingroepaktiwiteit, word hierdie waarhede prakties geïllustreer.  Vanaf die kleuterfase kry kinders die geleentheid om hul hartjies vir Jesus te gee.

Junior Kinderkerk - Kinders Gr 1- 3

Bediening van die kind in Graad 1-3. Hier leer elke kind om ’n Bybelverhaal aan ’n konkrete boodskap vir sy lewe te koppel. Dit is die beste jare vir ’n kind om ’n kind tot die aanvaarding van die verlossing te begelei en die meeste kinders kom inderdaad in hierdie jare tot bekering.

Senior Kinderkerk - Kinders Gr 4-6

Bediening van die kind in Graad 4-6. Tydens hierdie fase begelei Kinderwerkers ons kinders om te begin abstrak dink oor geloofsake uit die Woord. Kinderwerkers tree op as geestelike rolmodelle vir kinders.

Super 7's - Kinders Gr 7

Bediening aan Graad 7 kinders geskied met die oog op die splinternuwe wêreld van die Hoërskool wat hulle binnekort betree. Kinders van hierdie ouderdom sit met kritiese geloof- en identiteitsvrae wat vanuit ʼn Bybelse grondslag bespreek word.  Daar word ook moeite gedoen om die Graad 7’s te begelei en te ontwikkel met geestelike leierskap-eienskappe om hulle toe te rus vir die hoërskool en ook die res van hulle lewe.

Spesiale Behoefte Bediening vir Kinders

Kempton-Kruin droom dat elke gesin met spesiale kinders tuis voel in die gemeente.

Die Kinderbediening gaan vanaf Februarie 2020 ‘n spesiale ruimte vir kinders, wat nie tuis voel binne die gewone kinderkerk-groepe nie, skep. Ons wil aan pappa’s en/of mamma’s die geleentheid bied om weer eredienste (saam) by te woon. Dit vind plaas tydens die oggend erediens om 9:00.

Kinderkerk ontmoetings

By elkeen van hierdie bedieningspunte in die Kinderkerk volg ʼn doelgerigte vasgestelde program.  ʼn Roetine-program word weekliks gevolg wat kinders veilig laat voel binne die omgewing van die Kinderkerk.

Ons maak gebruik van die Paidion-model. “Paidion” is die Griekse woord vir “Kind”.

ʼn Kinderkerk ontmoeting op ʼn Sondag sal tipies soos volg daaruitsien

08:45  Registrasie

08:45  Vryspel en sosialisering

09:00  Grootgroepbelewenis

09:45  Kleingroepbelewenis

10:10  Afsluiting (10:15 is alles klaar)

 

  Waar en wanneer vind kinderkerk plaas?

  Groep Tyd Plek
  Babas (Besige Bytjies) 09:00-10:15 Babalokaal by Jerusalem
  Peuters (Dapper Muise) 09:00-10:15 Peuterlokaal
  Kleuters (Kaalvoet Kleuterkerk) 09:00-10:15 Nasaret
  Gr 1-3 Junior Kinkerkerk 09:00-10:15 Betlehem
  Gr 4-6 Senior Kinderkerk 09:00-10:15 Jerigo
  Graad 7 (Super 7’s) 09:00-10:15 Bo-vertrek by Jerusalem
  Kinders met Spesiale behoeftes 09:00-10:15 Roag

  Kinderkerkaksies

  1. #Imagine Kidz

  Kruin se Kinderkerk vorm deel van die nasionale #Imagine Kidz beweging en bied saam met ander gemeentes van Kempton Park (Maranatha, Kaleideo, NG Bonaeropark, NG Hoogland) jaarliks geleenthede aan waar ons kinders van verskille tale en ras betrek by hierdie beweging.  Dit is werklik ‘n hoogte punt van die jaar.

   

  1. Uitreik aksies

  Ons wil kinders reeds op ʼn vroeë ouderdom bekend stel aan uitreik en reël geleenthede waar kinders fisies uitreik.  Plekke waarna toe daar uitgereik word sluit onder meer die Ouetehuise en MES in. Kinderbediening neem ook deel van Winterhoop en Kruin se Kersboomprojek.

   

  1.  Kinderaande

  Daar word kinderaande en ander geleenthede deur die jaar vir kinders gereël soos Hemelvaart en Kinderpinkster.

   

  1.  Vakansie Bybel Sensasie (VBS)

  Gedurende die laaste week van die Junie/Julie-skoolvakansie word ʼn vyf-dag Bybel-ervaringsreeks aangebied.  Hierdie is ʼn lekker geleentheid om ook kinders van buite die gemeente te betrek en te bedien.

   

  1.  Graad 7 Skoolverwisselings Funksie

  Ons beplan ʼn spesiale geleentheid vir die Graad 7’s en hul ouers waartydens daar spesifiek gesels gaan word oor die voorbereiding vir die Hoërskool-fase en waar ons ook ’n spesiale seremonie vir ouers en Graad 7’s inrig om die Laerskool fase te vier en af te sluit.

   

  Ouerleiding

  Ouerskap-kursusse

  Ons wil graag ouers ondersteun om kinders binne gesinsverband te bedien. Kempton-Kruin bied elke ouer/ouerpaar die geleentheid om die Immergroen Ouerskap Reeksseminaar by te woon.  Vir meer inligting kan Martie Haasbroek gekontak word by 083 575 9999. Die Immergroen Ouerskap kursus is ʼn welbekende kursus, geskryf deur Hettie Brittz.

  By Kempton-Kruin bied ons ook die Padlangs Ouerskapkursus aan.  Hierdie kursus strek oor 7 weke en word tydens die eerste en derde kwartaal (Februarie-Maart en Augustus-September 2018) aangebied. Die doel van die kursus is om ouers te begelei in deelnemende positiewe ouerskap.  Ouers word toegerus met gereedskap om hulle te help om ‘n veilige ruimte te skep waar elkeen in die gesin die geleentheid kry om sy/haar volle potensiaal te ontwikkel.  Kinders word ook geleer om self verantwoordelikheid vir hulle gedrag te neem.  In die proses waar kinders geleer word om keuses te maak, leer hulle selfstandigheid.  Die einddoel is ‘n plek waar almal in die gesin gelukkig en tevrede is.  Die bou van verhoudings speel ‘n belangrike rol, asook die vestiging van waardes en die leef daarvan.

  Ouerleidingsessies op Sondae

  Deur die loop van die jaar vind daar op ‘n Sondag tydens die erediens ouerleiding-sessies vir spesifieke groepe ouers plaas.  Die doel hiervan is om die temas en vrae wat ouers binne die spesifieke ouderdomsgroep van hulle kind(ers) aan te spreek.  Daardeur wil ons hulle tot die beste van ons vermoë toerus en ondersteun en hulle hande sterk maak.

  HEEL Programreeks

  Gebaseer op ”Church Initiative” se internasionaal bekende, Bybels-gegronde programme: Before you Divorce, Divorce Care en DC4K (Divorce Care for Kids).

  Die HEEL Programreeks is daarop gemik om ondersteuning voor, gedurende en na egskeiding te bied. Ons voor-egskeidingsprogram ondersteun paartjies met ‘n huwelik in krisis. Met 5 private sessies probeer ons versoening bewerkstellig. Die Before you Divorce program is beskikbaar op aanvraag.

  Divorce Care en DC4K (Divorce Care for Kids) bied ondersteuning vir volwassenes en hul kinders wat worstel met hul lewenspad vorentoe, tydens en na egskeiding. Divorce Care en DC4K word op spesifieke Dinsdagaande aangebied. Dit is ‘n 13-week siklus, wat twee maal per jaar, gedurende die skoolkwartale, in ons gemeente aangebied word.

  Bedieningsleiers