Vrouebediening

Die Vrouebediening verteenwoordig al die vrouelidmate van die gemeente en vorm `n netwerk deur die gemeente wat poog om omgee vir mekaar `n werklikheid te maak.

Hulle is deur die jaar betrokke by begrafnisse, Senior Aksie, Huis Bermuda se  verjaarsdae, Gemeenteraadsvergaderings, teeskink na oggenddienste en ander behoeftes wat mag ontstaan, asook bv. by kostafels by kermisse en ander geleenthede.

Hulle reël ook per geleentheid sprekers, om in die behoeftes van vrouelidmate te voorsien.

Navrae:

Gina van den Berg
(s) 082 573 3447

Kliek hier vir die Vrouebediening se program.