Kinder- en Gesinsbediening

                          Kinder- en Gesinsbediening By Kruin Kinderbediening word daar moeite gedoen om elke kind binne sy/haar ontwikkelingsfase geestelik toe te rus.   Ons doel is om ouers se hande...

Tiener- en Gesinsbediening

Tiener- en Gesinsbediening In ons huidige samelewing is daar ongelukkig baie jongmense wat voel dat kerk en Christenskap nie eintlik saak maak nie en dat hulle nie die sin daarin sien om enigsins deel te wees van ‘n geloofsgemeenskap nie.  Maar by Kruin...

Volwasse- en Gesinsbediening

Volwasse-gesinsbediening Hier fokus ons op die bediening van lidmate bo 45 jaar. ‘n Spesifieke bediening aan ons Senior-lidmate (bo 65jaar) vorm ook deel van hierdie bedieningsgroep. Hier bied ons ook toerusting deur middel van Bybelskool en Bybelstudies aan. Verder...

Ondersteuningsdienste

Ondersteunings Die Ondersteuningsbediening se rol is die aanbied van ‘n effektiewe ondersteuningsdiens vir al ons bedieninge, deur goeie verhoudings, organisasie en vir die hulpbronne wat nodig is vir die taak, binne en buite NG Kempton-Kruin gemeente. Die...

Vrouebediening

Vrouebediening Die Vrouebediening verteenwoordig al die vrouelidmate van die gemeente en vorm `n netwerk deur die gemeente wat poog om omgee vir mekaar `n werklikheid te maak. Hulle is deur die jaar betrokke by begrafnisse, Senior Aksie, Huis Bermuda se  verjaarsdae,...